چانه سیاسی شایعات وزارت کشور اخبار سیاسی و اجتماعی

چانه: سیاسی شایعات وزارت کشور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی ویروس HIV با زیاد کردن خطر زوال عقل مرتبط است

بررسی‌ها نشان می‌دهد ویروس HIV در مغز پنهان شده است و خطر زوال عقلی را زیاد کردن می‌دهد. 

ویروس HIV با زیاد کردن خطر زوال عقل مرتبط است

ویروس HIV با زیاد کردن خطر زوال عقل مرتبط است

عبارات مهم : ایمنی

بررسی ها نشان می دهد ویروس HIV در مغز پنهان شده است و خطر زوال عقلی را زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایسنا، ویروس HIV که موجب بیماری ایدز می شود سلول های سیستم ایمنی را مورد نشانه قرار داده و ناتوان می سازد. ولی به تازگی محققان دریافته اند ویروس HIV نه تنها سلول های ایمنی در جریان خون را مورد نشانه قرار می دهد بلکه به این سلول ها در مغز و نخاع هم آسیب وارد می کند.

محققان معتقدند یکی از پیامدهای ویروس HIV روی مغز این است که بیماری های مرتبط با سن خیلی سریع تر پیشرفت می کند. این بیماری های عصب شناختی مشمول بر پارکینسون و آلزایمر می شود.

ویروس HIV با زیاد کردن خطر زوال عقل مرتبط است

بیش از 20 سال است که ترکیبی از داروهای آنتی رتروویرال جهت درمان افراد آلوده به ویروس HIV در دسترس قرار گرفته و قیمت امید به زندگی را در این بیماران از 36 به 49 سال زیاد کردن داده هست. اگرچه این داروها می توانند حجم ویروسی را در خون کم کردن دهند، ویروس HIV می تواند در سیستم عصب مرکزی پنهان شود.

به گزارش ساینس الرت، ویروس HIV در مغز به تولید پروتئین های ویروسی ادامه داده و به سلول های آلوده و غیرآلوده در مغز آسیب زده در نتیجه خطر زوال عقلی، اعتیاد و دیگر پرسشها عصب شناختی را زیاد کردن می دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ویروس HIV در مغز پنهان شده است و خطر زوال عقلی را زیاد کردن می‌دهد. 

واژه های کلیدی: ایمنی | سیستم | ویروس | محققان | بیماری | ویروس HIV | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz